Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Typy a odvozování akordů

Aktualizováno 23.05.09 20:38

Durový kvintakord ( ... )

 • Vytvoří se od 1. stupně tóniny (název akordu) přidáním 3. a 5. stupně durové stupnice, tj. primou, velkou tercií a kvintou. Je to nejčastěji používaný akord.
 • Např. akord "C dur" bude obsahovat tóny C, E, G, nebo akord "D dur" - D, Fis, Axxx

Septakord, neboli zvýšený ( ... # , ... 7 )

 • Je to durový kvintakord, k němuž je přidaná malá septima. Tento akord je častý jako tzv. dominantní septakord, např. "C7" k akordu "C" (i k mollovém kvintakordu "Cm" v mollových písních). Vytvoří se od durového akordu přidáním #, případně stupně a stupňů dle této tabulky:
 • akord "... # 9" musí obsahovat tyto stupně - 1, 3, (5), 7, 9
 • akord "... # 11" - 1, 3, (5), 7, 9, 11
 • akord "... # 13" - 1, 3, (5), 7, 9, 13
 • Např. akord "C 7" bude obsahovat tóny C, E, G, B, nebo "D 9" - D, Fis (A), C, E.

Mollový kvintakord ( ... moll, ... mi )

 • Má oproti durovému kvintakordu sníženou tercii. Vytvoří se od daného durového akordu zmenšením 3. stupně
 • Např. "C moll", zkráceně se píše - "Cmi", "Cm" bude obsahovat tóny C, Es, G, nebo "D mi" - D, F, A

Durový sexakord ( ... 6)

 • Je to durový akord s přidanou sextou. Užívá se v jazzových skladbách, někdy se ale sexta přidává do všech kvintakordů.

Velký septakord ( ... maj 7)

 • Je to durový kvintakord s přidanou velkou septimou. Vytvoří se od durového akordu přidáním 7. stupně (septima je tentokrát velká)
 • Např. "C maj 7" bude obsahovat tóny C, E, G, H, nebo "D maj 7" - D, Fis, A, Cis
 • Další možné zápisy - C 7 maj, C maj, C s trojúhelníčkem)

Zmenšený akord ( ... dim, ... # - )

 • Tento akord má zmenšenou tercii a kvintu, může obsahovat i velkou sextu. Značka znamená zmenšení stupně (značka #)
 • Např. akord "C 9 -" bude obsahovat tóny C, E, (G), B, Des, nebo "D 5 -" - D, Fis, As)
 • Zápis "... -" znamená "... 5 -". Další možné zápisy: "C 5 dim = "C dim" = "C zm, "C 9 zm" "... s kolečkem)
 • Na kytaře zní stejně např:
  Cdim = Ebdim = F#dim = Adim
  Ddim = Fdim = G#dim = Hdim
  D#dim = F#dim = Adim = Cdim
  Edim = Gdim = Bdim = C#dim, atd.

Zvětšený akord ( ... # + )

 • Je to durový kvintakord se zvětšenou kvintou
 • Značka + znamená zvýšení stupně (značka #)
 • Např. akord "C 9 +" bude obsahovat tóny C, E, (G), B, Dis, nebo "D 5 +" - D, Fis, Ais
 • Zápis "... +" ve skutečnosti znamená "... 5 +". Akord "C 7 +" znamená "C dur". Další možné zápisy: "C 5 aug" = "C aug", "C zv" = "C 9 zv"
 • Na kytaře zní stejně např: C+ = E+ = G#+

Akord ( ... add # )

 • Vytvoří se od daného durového akordu přidáním # stupně
 • Např. akord "C add 6" bude obsahovat tóny C, E, G, A, nebo "D add 9" - D, Fis, A, E)

Akord ( ... sus # )

 • Tzv. "průtah". Akord "... sus 6" znamená protáhnutí 3. stupně ke 4. stupni
 • Např. "... sus 4" bude obsahovat tóny C, F, G, přičemž by tón "F" neměl být hrán
 • Akord "... sus 6" bude obsahovat tóny C, E, Gis, přičemž Gis se nehraje naposled

Lomený akord ( ... / ...)

 • Vytvoří se od daného durového akordu přidáním tónu jako basu
 • Např. akord "C / H" bude obsahovat tóny C, E, G s přidáním tónu basu H

Dvojice tónin

 • Toniny C# a Db, nebo D# a Eb apod. tvoří tzv. enharmonické dvojice. To znamená, že na všech nástrojích s temperovaným laděním (klávesové nástroje, strunné nástroje s pražci) znějí stejně. Na nástrojích s tzv. čistým laděním (housle) se mohou teoreticky nepatrně lišit.

Schéma akordu C13

 • Tento akord musí obsahovat 1, 3, 7, 9, 11, 13 (interval 5 se může vynechat)
 • Např. akord C9 musí obsahovat 1, 3, 7, 9
 • Jednotlivá čísla jsou stupně (struny) v tónině
 • Např. C dur: 1 - C, 3 - E, (5 - G), 7 - B, 9 - D)
 • Popis schéma: 3 - vždy velká, 5 - vždy čistá (může se vynechat), 7 - vždy malá, 9 - vždy velká, 11 - vždy čistá, 13 - vždy velká

Ladění strunných nástrojů

kytara (šestistrunné banjo)

 • E - A - D - G - H - E

mandolína

 • G - D - A - E (přičemž první dvě struny se ladí stejně, druhé dvě o oktávu)

pětistrunné banjo

 • G (nejvýše laděná struna, začíná na 5. pražci) - D - G - H - D

tenorové banjo, viola

 • C - G - D - A

kontrabas, baskytara

 • E - A - D - G

Transponování akordů

 

Příklad

 • Píseň od D ( D, G, A7, D - chci hrát třeba od G. V prvním sloupci najdu "D" a po řádku "G". Pak se podívám na číslo na akordem "G" a zjistím, že musím hrát na 5. př¨ražci. průsečíku tónu D a čísla pražce je tedy je správný přetransponovaný akord G. Druhým akordem je G, kapo 5 = C. Třetí akord je A7, najdu si A, kapo 5 = D, čili D7
 • Transponování: D, G, A7, D, kapo 5 = G, C, D7, G
 • Další příklad: D, G, A7, D, kapo 2 = E, A, H7, E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C
C#
D
Eb
E
F
F#
G
G#
A
Bb
H
C#
D
Eb
E
F
F#
G
G#
A
Bb
H
C
D
Eb
E
F
F#
G
G#
A
Bb
H
C
C#
Eb
E
F
F#
G
G#
A
Bb
H
C
C#
D
E
F
F#
G
G#
A
Bb
H
C
C#
D
Eb
F
F#
G
G#
A
Bb
H
C
C#
D
Eb
E
F#
G
G#
A
Bb
H
C
C#
D
Eb
E
F
G
G#
A
Bb
H
C
C#
D
Eb
E
F
F#
G#
A
Bb
H
C
C#
D
Eb
E
F
F#
G
A
Bb
H
C
C#
D
Eb
E
F
F#
G
G#
Bb
H
C
C#
D
Eb
E
F
F#
G
G#
A
H
C
C#
D
Eb
E
F
F#
G
G#
A
Bb

Yuhůova hudební nauka...