Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

DRÁKULOVA  ZPOVĚĎ - Paleček, Janík

 

Hádej mi, prosím, hádej mi, Cikánko z ruky - Am Dm

chci slyšet, co mne čeká a nemine - E E7 Am

Nebudu asi případ jednoduchý

nepatřím mezi bytosti nevinné

 

Aáááaa....

 

Vám není snadné hádat z ruky, pane

byla bych raději, kdybyste nepřišel

Až vám povím to, co máte v očích psané

bylo by lépe, kdyby jste neslyšel

 

Nestraš mně, Cikánko - C

já se stejně nebudu bát - Dm Am

doufám

že se mně nepokusíš obelhat

 

Aááaa....

 

Čeká vás neštěstí a velká láska vás zradí

den se vám stane nocí a noc dnem

Věrnější bude vám připadat přátelství hadí

nakonec sám se rozžehnáte se světem

 

Asi ti, Cikánko, nebyla platná má ruka

dávno už jedině noc je mým dnem

Dalších sto let budu zakoušet pekelná muka

neboť věs, že hřbitov je mým domovem