Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Málo mě znáš  -  Radek Tomášek

Rf: málo mě znáš, jen místy ti sví, - G C
      že rád bych byl sám -
G
      a ptáš se proč, ptáš, -
C
      tak málo mě znáš -
G

Láká mě v mapách těch pár bílých míst
S žízní bych šlapal a netoužil jíst
Vstával bych, padal, vždyť v knížkách to máš
Ty když máš mě tak ráda, proč málo mě znáš
Rf:
Dál touhu hladím a své sliby též
Slýchám jak radí mi vstávej a běž
Přes bílá místa běž křížem kráž
Buď si víc než jsem jistá že málo mě znáš
Rf:
Jak říct svým slibům když zdvíhají hlas
Stěží se hýbu a nemám už čas
Křídla snům stříhá ta tvá něžná stráž
Vráska víc je než rýha, jak málo mě znáš
Rf: