Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Morgan – Wabi Daněk

    G        C       G                      C           G
1. Odplouvám, a za mnou přístav hoří, lodi planou,
   
G           C     G             C             G

    odplouvám, a ostrovy se noří do vln zpět,

    C          C/H   D                     G
    slzy jak smůla černý z plachet kanou,

    C           C/H  D                  G
    počítám svoje věrný - je jich pět.

2. Oceán, a jabloňový květ se na něm zmítá,
    oceán - široširý svět, co málo znám,
    kormidlo držím pevně, skoro svítá,
    nebudu dávat levně to, co mám.

3. Pobřeží, a pošetilost, kterou dobře cítím,
    pobřeží, a dívka, již jsem kdysi trochu znal,
    olejem naplň lampy, ať mi svítí,
    moře je plné útesů a skal,
 

            Am            Hm              G

+  když nerozsvítíš, budu bloudit dál ...