Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

MYSLÍM NA COLORADO – Charson Ch., Monroe Bill, hr. Cop

 

Rf: Myslím na Colorado, jak tenkrát jsem ti hrál - C C7 F C

      vo kolejích, vo cestách, vo nárožích  _  -  G G7

      vše je teď hlavou dolů, ňák utich hukot kol - C C7 F C

      zlo je dobré, dobro zlé, jako to blues - C G C

 

1. Jediný, co zůstalo mi, je má hlava v dlaních

    naše láska, že prej nikdy nezmizí

    a ze slibů, cos’ mi dala, zbyla jenom lež cizí

    jediný, co zůstalo, je trápení

Rf:

2. Pustilas’ mě rychle k vodě, když jsem sám padnul na dno

    tolik jsem tě potřeboval, vždyť ty to víš

    ty sis’ našla novou lásku, novej dům a spaní

    jediný, co zůstalo, hlava v dlaních

Rf:

+: zlo je dobré, dobro zlé, jako to blues