Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Sedm španělských andělů  -  T. Seals, E. Setser, J. Vyčítal

[Seven Spanish Angeles] hr. Greenhorns

 

                     G                                                                    D7

1. Hlavu k jejím očím zdvíhá a v těch očích není strach,

                                                                                           G

    i když hrst jen písku zbývá, dál se sype v hodich,

                                                                                        C

    sedmi jezdcům na úbočí slunce rudé dlouží stín,

                                           G                          D7             G

    jeho zbraň už písek skrývá, tam v údolí karabin.

 

Rf: Sedm dnů a sedm nocí, sedm prstů na rukou,

     v prázdných tvářích sedm očí, srdcích, která netlukou,

     z dáli doléhá k tvým uším sedm rychlých výstřelů,

     sedm stínů, tuším od španělských andělů.

 

2. Ona ví, že taky splatí teď tu nejkrutější daň,

    už se všechny plány hatí, už jen prázdnou drží zbraň,

    sedmi jezdcům na úbočí slunce hrůzně dlouží stín,

    vítr písek točí nad údolím karabin.

Rf: